accounting-s
CONTABILITATE ȘI CONSULTANŢĂ FINANCIARĂ
 • evidenţă contabilă completă conform legislatiei în vigoare, toate domeniile de activitate (inclusiv partidă simplă); avem experienţă în contabilitatea de producţie;
 • întocmirea şi depunerea declaraţiilor fiscale şi a raportărilor financiar-contabile, întocmirea, certificarea şi depunerea situaţiilor financiare de sinteză (bilanţuri);
 • inventarierea anuală a tuturor conturilor, intocmirea confirmărilor de sold;
 • evidenţă salarii;
 • reprezentare contabilă şi fiscală;
 • asistenţă la rambursari TVA;
 • înregistrare în scopuri TVA;
 • înregistrarea în registrul operatorilor intracomunitari;
 • verificare vector fiscal;
 • raportări complexe financiar-contabile legate de activitatea firmei;
 • întocmirea dosarelor pentru credite bancare;
 • informari periodice cu privire la modificarile legislative;
 • analiza creanţelor şi datoriilor;
 • întocmirea bugetului de venituri şi cheltuieli;
 • întocmirea cashflow-ului.
CONTACTEAZA-NE
administration
EVIDENŢA ȘI GESTIUNEA PERSONALULUI
 • întocmirea şi operarea în REVISAL a contractelor de muncă, acte adiţionale şi decizii de încetare a activitaţii
 • asistenţă la întocmirea dosarului de personal
 • întocmirea statelor de salarii pe baza pontajelor
 • calcul concedii medicale
 • întocmire adeverinţe salariaţi
 • întocmirea si depunerea declaraţiei 112
 • întocmirea OP-urilor pentru obligaţiile la buget
CONTACTEAZA-NE
salaries
EXPERTIZA CONTABILA, AUDIT FINANCIAR

Administratorul firmei este expert contabil, auditor (membru CAFR), ceea ce creează posibilitatea executarii la cerere a expertizelor contabile si a rapoartelor de audit financiar.

CONTACTEAZA-NE